U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  bareMinerals >  【流金圣诞彩妆系列】 >  极致显色唇膏连唇线笔套装
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
派对红唇必备Essential! 一盒有齐限量版圣诞金装的极致显色哑致液质唇膏STATEMENT Matte Liquid Lipcolor #诱惑酒红Naughty,加上极致显色唇线笔STATEMENT Under Over Lip Liner 同色系的#Get It,令唇妆轮廓更见细致精巧,轻易缔造性感完美红唇,让全场都对你行注目礼!
容量|公价
1sets | HKD 225 
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: