U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Make Up For Ever >  【唇妆】 >  超高清无瑕嫩唇精华
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
自然柔滑丰盈唇膜,一抹形成理想水润唇膜,发挥犹如海绵吸收水分的能力,令双唇丰盈饱满,更改善双唇乾燥粗糙情况,时刻拥有令人羡慕的迷人双唇。
容量|公价
6ml | HKD 220 
产品特性
适用人群
产品色系
备有两款色调:自然或粉嫩。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: