U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  NARS >  【2017圣诞彩妆系列】 >  NARS Love Triangle - Dolce Vita And Audrey 唇颊彩妆组合
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
玫瑰色的双颊配以红醋栗色的双唇,尽显华丽优雅光茫 。
容量|公价
1sets | HKD 220 
产品色系
色调包括:Dolce Vita Blush, 雾面土灰玫瑰色/ Audrey Audacious Lipstick, 红醋栗色 。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: