U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  NARS >  【2017圣诞彩妆系列】 >  光影粉
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
亮金色光影粉能即时融入肌肤,打造彷如第二层肌肤的透亮光泽感,缔造迷人又富立体感的完美妆效。
容量|公价
6.5g  | HKD 340 
产品色系
Double Take Overexposed Glow Highlighter金亮色。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: