U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Gucci >  【2017夏日彩妆系列】 >  限量版胭脂
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Gucci 花园里寓意好运的斑斓甲虫,首次于2017 夏日彩妆系列的限量版姻脂中亮相。Gucci 以甲虫图案打造最好销量的Soft Peach 色调姻脂粉盒,柔和的桃红色调为各种肤色塑造粉嫩色泽。
容量|公价
HKD 450 
产品特性
适用人群
产品色系
Soft Peach 030。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: