U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  SK-II >  【铸金系列】 >  铸金极效精华眼霜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Masterpiece Pitera™ Eye Cream 选用高浓度Pitera™、初生荒川青桃、荔枝萃取物、白色羽扇豆及紫花苜蓿等诸多珍稀成分,以提亮眼周、紧致细纹并维持肌肤弹性。
容量|公价
15g  | HKD 1660 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: