U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  SK-II >  【铸金系列】 >  铸金极效紧致精华
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
紧致精华除了蕴含SK-II最高浓度Pitera™、初生荒川青桃外,更选用超级莓果红莓精华及褐藻,有助于保护并增强肌肤弹性,使肌肤更显紧致年轻。
容量|公价
50ml | HKD 3230 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: