U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Shiseido >  【ANESSA】 >  超防水UV 喷雾
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
严选多种高级美肌成分,有效锁水保湿,更针对修护由紫外线引起的肌肤问题,彻底防止肌肤老化。遇汗越强 Aqua Booster 技术能将成分中的负离子与汗水中的矿物质正离子结合,形成更巩固及均匀的紫外线防御网,提升防晒效果。
容量|公价
60g  | HKD 148 
产品特性
适用人群
防晒系数
SPF 50+  PA ++++
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: