U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Eleanor >  【魔幻钥匙系列】 >  幻彩明亮四色胭脂
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
四色方块设计,可单独或混合使用,每个方块的色调、质感各异,塑造立体轮廓。附有轻便胭脂扫。
容量|公价
8.6g  | HKD 248 
产品色系
01 仲夏之恋;02 秘密花园;03 春樱漫舞。(共3色)
配件
轻便胭脂扫
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: