U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Biore >  【卸妆用品】 >  Bioré深层洁净美肌礼盒
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
系列名称
产品类别
产品简介
Bioré深层洁净卸妆水清爽型300ml (2支) 及 Bioré水凝长效保湿防晒乳试用装SPF50+PA++++ 15g (1支)。
容量|公价
1box | HKD 79.9 
产品特性
防晒系数
SPF 50  PA ++++
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: