U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Giorgio Armani >  【ARMANI Cat Eyes】 >  极致深邃浓艳睫毛液
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
ECCENTRICO极致深邃浓艳睫毛液加入高效定点聚合物 (HIGH-ADHERENCE POLYMER),富质感的啫喱状配方与睫毛紧密结合, 360˚ 广角延伸每根睫毛,让睫毛彷如天生般浓密自然,重复涂抹也不易纠结,即使不谙化妆的女性也能一下子扫出猫魅眼睛般浓密夺目妆效。
容量|公价
HKD 285 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: