U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Hugo Boss >  【BOSS】 >  BOSS THE SCENT INTENSE
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
BOSS THE SCENT INTENSE男士香氛加入豆蔻果实刺激带辛辣的姜味主调。特别加强精致细腻的曼林克果香,并添加的香草于基调中,糅合刚强的皮革味道,增强香味的吸引力。
容量|公价
50ml | HKD 690    100ml | HKD 915 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: