U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Christian Dior >  【Dior Metallics】 >  Dior Contour
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
唇线笔色调与傲姿唇膏全新色彩互相呼应,细致勾勒樱唇线条,将对色彩的无尽渴求化为夺目色彩,缔造无瑕妆容。
容量|公价
HKD 200 
产品色系
758 Sophisticated Matte、948 Enigmatic Matte。(共2色)
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: