U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Gucci >  【2017秋冬彩妆系列】 >  哑致水润唇膏
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Deep-Matte Lipstick哑致水润唇膏的紫红色Adrenaline色调﹅深紫红色Orchid Overdose色调﹅裸色Intriguing Nude色调及经典大红Iconic Red色调突显迷人双唇,尽现丝绒光泽的唇妆效果。
容量|公价
HKD 300 
产品特性
产品色系
紫红色Adrenaline、深紫红色Orchid Overdose、裸色Intriguing Nude、经典大红Iconic Red。(共4色)
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: