U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  NYX >  【Glow Getter】 >  Bright Idea Illuminating Stick
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
Bright Idea Illuminating Stick 幼滑膏状的光影条,质地涂搽顺溜,可造出由内而外发亮的光影。轻轻巧易携完美,绝对是今秀 strobing 妆效必备选择。
容量|公价
HKD 95 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: