U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  TATCHA >  【The TATCHA Indigo Collection】 >  蓼蓝舒缓丝滑润手霜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
富含具消炎功效的蓼蓝(Indigo),高效修护、滋养及保护肌肤,让双手回复青春美丽。具保湿功效的液态真丝 (Liquid Silk)深层滋润双手,有助肌肤形成一层多功能保护膜,提升肌肤保留天然水分的能力。适合任何肤质使用,特别适合敏感及发炎肌肤,舒缓皮肤炎、湿疹及玫瑰疹等敏感徵状。
容量|公价
60ml | HKD 340 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: