U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Shu Uemura >  【其它系列】 >  petal 55
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
触感柔软,快速打造零毛孔妆效。宽阔的一端贴服下巴和脸颊轮廓,狭窄的一端适合眼和鼻等讲求精准的部位。粉底扫可配合所有粉底使用,轻易带来无扫痕的专业妆效。
容量|公价
HKD 450 
产品特性
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: