U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Jouve >  【Face Care】 >  滋养晚霜
 
 
 

 
品牌名称
产品名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
卓霏滋养晚霜采用革命性的干细胞唤能技术,通过不断发放唤醒信号,启动沉睡的干细胞,让肌肤重新启动修复更生过程;独特的植物萃取物可深层修复滋养肌肤,有效提升肌肤活力,打造立体饱满的年轻肌肤。
容量|公价
30ml | HKD 1055 
产品特性
适用人群
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: