U Beauty >  产品资料 >  品牌 >  Innisfree >  【My Palette】 >  My Highlighter
 
 
 

 
品牌名称
英文名称
系列名称
产品类别
产品简介
备有粉未及膏状两种质感,含有微细珠光及淡雅闪烁成份,细致提亮脸上局部位置,突显轮廓。此外,粒子粉末幼细,即使轻轻扫上多层,都不会结块,妆容轻柔光滑。
容量|公价
4.6g  | HKD 60 
产品色系
共2色。
 
 
 
 

编辑搜记


产品测试

您的名字:
您的邮箱:
朋友名字:
朋友邮箱:
内容: