Toy Story迷注意!日本推得意雜貨

Toy Story迷注意!日本推得意雜貨

發佈時間: 2017.08.17

反斗奇兵的精品一向人見人愛,而日本Disney Store又經常推出可愛的精品,真係好難忍手呀~日本ASPLUND STYLE的212 Kitchen Store,推出反斗奇兵雜貨系列,8月8日起發售。款款得意又實用,大家睇下有冇心水款啦!

不銹鋼杯 (1,944円)
不銹鋼水瓶 (2,376円)

便當盒 (1,512円)

便當盒索袋 (1,188円)

餐具 (972円)

勺子 (864円)

瓷杯 (1,080円)

湯飯碗套裝 (1,706円)

圍裙 (3,456円)

 

資料、圖片來源:Apslund Style

睇盡最新美妝時尚情報及女生話題!

品牌名稱點樣讀?
U Beauty
《品牌小字典》
教您讀,無難度! 立即用

最高瀏覽

品牌名稱點樣讀?
U Beauty
《品牌小字典》
教您讀,無難度! 立即用