U Beauty > 產品資料 > 品牌 > Nu Skin

Nu Skin

  

品牌故事

Nu Skin logoNu Skin - 美國護膚品 - 品牌故事
Nu Skin 於 1984 年發源於美國,由現任董事長羅百禮創立。羅百禮大學畢業後,與姐姐決定要為護膚市場注入一個理念 ── 只生產成份純淨、摒棄不良雜質的產品,這至今仍是 Nu Skin 在研發新產品時嚴守的準則。

Nu Skin 明星王牌美品
Nu Skin SPA 機

 
  

產品介紹

(127)
 
 
 

編輯搜記