U Beauty >  產品資料 >  品牌 >  Clarins  >  【唇部】 >  水潤豐盈唇膏
 
 
 

 
品牌名稱
產品名稱
英文名稱
系列名稱
產品類別
產品簡介
特別加入3款秋冬深色調的新色,包括呈深玫瑰紅的#754 Deep Red、偏粉紅系#755 Litchi及偏珊瑚橙系的#756 Guava。3種鮮明奪目、緞光高雅的色調除突顯唇部輪廓外,更同時映照出更透白細緻的膚色。
容量|公價
3.5g  | HKD 220 
產品色系
2017 秋冬全新3色 #754 Deep Red / #755 Litchi / #756 Guava。
 
 
 
 

編輯搜記


產品測試

您的名字:
您的電郵:
朋友名字:
朋友電郵:
內容: