U Beauty >  產品資料 >  品牌 >  Nu Skin  >  【ageLOC】 >  健髮滋養液
 
 
 

 
品牌名稱
產品名稱
系列名稱
產品類別
產品簡介
蘊含專利成分 Tricalgoxyl,不僅能給頭皮重新補充礦物質,更能增加毛囊內的營養素及維他命含量,有效活化及强化秀髮,提升濃密及亮澤感覺。
容量|公價
12btls | HKD 745 
產品特性
 
 
 
 

編輯搜記    • 初夏頭髮護理好物
    • 夏天天氣濕熱,容易令髮絲變得黏立,充滿油膩油膩感,除了要好好...產品測試

您的名字:
您的電郵:
朋友名字:
朋友電郵:
內容: