SWAROVSKI母親節系列!象徵「您是我的陽光」!報答媽媽的無私和活力!
發佈時間: 2019.05.08
文: Kimmie Lai

SWAROVSKI新推母親節系列首飾,正在煩惱買什麼的你又多一個選擇!首飾系列的設計象徵著媽媽的無私和活力,把平日說不出口的讚美說話化成禮物吧!當中的Sunshine首飾同時代表母女間獨有的連繫,耀目的太陽水晶能捕捉和反射光線,象徵着愛的力量~

SWAROVSKI母親節系列

SWAROVSKI母親節系列

SUNSHINE 穿孔耳環

(售價為港幣990)

#鍍玫瑰金色

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

#鍍白金色

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

SUNSHINE 戒指

(售價為港幣1,140)

#鍍玫瑰金色

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

#鍍白金色

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

SUNSHINE 鏈墜

(售價為港幣1,140)

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

 

SUNSHINE 項鏈

(售價為港幣2,140)

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

SUNSHINE 項鏈

(售價為港幣900)

#鍍白金色

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

#鍍玫瑰金色

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

ATTRACT PEARL 穿孔耳環

(售價為港幣810)

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

TENNIS 手鏈

(售價為港幣1,760)

 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列
 • SWAROVSKI母親節系列

 

來源:SWAROVSKI

睇盡最新美妝時尚情報及女生話題!
U Jetso

最高瀏覽

U Jetso