CHANEL 2019全新春夏前導系列!優雅米白色袋款一覽!Flap Bag、Boy CHANEL手袋!

CHANEL 2019全新春夏前導系列!優雅米白色袋款一覽!Flap Bag、Boy CHANEL手袋!

發佈時間: 2019.01.18
文: Queena Ng

CHANEL 2019年春夏前導系列(Spring-Summer 2019 Pre-Collection)剛推出,除了早前跟大家介紹過的灰藍色袋款,這次系列也運用了典雅的米白色!大熱的Boy CHANEL手袋、Flap Bag也有推出米白款式,一起來看看吧!可以點擊商品標題進入官網,查看更多詳情。

>>>按此>>>〈CHANEL2019春夏前導系列新品!超美淡灰藍色銀包、手袋一覽!〉


1. Small Boy CHANEL Handbag (HK$40,800)

Small Boy CHANEL Handbag (HK$40,800)

 • Small Boy CHANEL Handbag (HK$40,800)
 • Small Boy CHANEL Handbag (HK$40,800)
 • Small Boy CHANEL Handbag (HK$40,800)

點擊圖片放大


2. Flap Bag (HK$25,500)

Flap Bag (HK$25,500)

 • Flap Bag (HK$25,500)
 • Flap Bag (HK$25,500)
 • Flap Bag (HK$25,500)

點擊圖片放大

 

3. Drawstring Bag (HK$29,900)

Drawstring Bag (HK$29,900)

 • Drawstring Bag (HK$29,900)
 • Drawstring Bag (HK$29,900)
 • Drawstring Bag (HK$29,900)

點擊圖片放大


4. Flap Bag (HK$31,600)

Flap Bag (HK$31,600)

 • Flap Bag (HK$31,600)
 • Flap Bag (HK$31,600)
 • Flap Bag (HK$31,600)

點擊圖片放大


5. Flap Bag (HK$25,500)

Flap Bag (HK$25,500)

 • Flap Bag (HK$25,500)
 • Flap Bag (HK$25,500)
 • Flap Bag (HK$25,500)

點擊圖片放大

 

6. Flap Bag (HK$35,900)

Flap Bag (HK$35,900)

 • Flap Bag (HK$35,900)
 • Flap Bag (HK$35,900)
 • Flap Bag (HK$35,900)

點擊圖片放大

 

7. Flap Bag (HK$25,500)

Flap Bag (HK$25,500)

 • Flap Bag (HK$25,500)
 • Flap Bag (HK$25,500)
 • Flap Bag (HK$25,500)

點擊圖片放大

8. Vanity Case (HK$26,400)

 Vanity Case (HK$26,400)

 • Vanity Case (HK$26,400)
 • Vanity Case (HK$26,400)
 • Vanity Case (HK$26,400)

點擊圖片放大

來源:CHANEL

睇盡最新美妝時尚情報及女生話題!

品牌名稱點樣讀?
U Beauty
《品牌小字典》
教您讀,無難度! 立即用

最高瀏覽

品牌名稱點樣讀?
U Beauty
《品牌小字典》
教您讀,無難度! 立即用