Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

發佈時間: 2019.01.10
文: Queena Ng

Giorgio Armani最暢銷的粉底液「POWER FABRIC持久零瑕粉底液」,自推出以來獲不少美容雜誌及美妝達人追捧!持久、高度遮瑕,同時質地竟輕盈透亮。輕輕掃上面頰,如第二層肌膚般舒適貼服!

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

最近這款粉底液轉換成全新的「POWER FABRIC Compact (暫譯持久零瑕粉底霜)」!香港暫時未有推出消息,Selfridges經已上架,有興趣的朋友可以到網站上購買

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

粉底會從剛剛沾取時的膏狀,轉化為粉霜狀。為你帶來持久無瑕的啞緻底妝。一貫粉底液輕盈透亮及持久遮瑕這兩大優點,妝感如絲絨般啞緻亮麗。Giorgio Armani的亮黑色經典粉盒包裝設計,讓人時刻散發時尚優雅氣息~

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

至於色號方面,粉底共提供12款色號,照顧到不同膚色需要的女生們。

#1

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#2

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#3

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#3.5

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#4

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#4.5

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#5

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#5.25

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#5.5

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#6

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#6.5

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

#7.5

Giorgio Armani 全新 POWER FABRIC 粉底霜!外國新品預告!零瑕透薄絲絨妝感!

 

來源:Selfridges

睇盡最新美妝時尚情報及女生話題!

品牌名稱點樣讀?
U Beauty
《品牌小字典》
教您讀,無難度! 立即用

最高瀏覽

品牌名稱點樣讀?
U Beauty
《品牌小字典》
教您讀,無難度! 立即用